Technologia to ciągłe przybliżanie i kurczenie się Świata. Im doskonalsza i łatwiejsza, tym stawiająca większe wyzwanie przed człowiekiem, aby nadal ją kontrolować.